kəskin

kəskin
sif.
1. İti. Kəskin qılınc. – Meydan görmüş atı olsa; Zülfüqarı kəskin olur. «Koroğlu». Müharibə günündə kəskin bir silah olur; Mənim əlimdə qələm. S. Rüst..
2. məc. Şiddətli, güclü, təsiredici. Havada kəskin şaxta olmasa da, soyuq bir külək vardı. M. İ..
3. Çox güclü, şiddətli. Fərş eylədiyim sinəmi hər gün qədəmində; Kəskin təməim süf- rədəki nanın üçündür. M. Ə. S.. Onun solğun yanaqlarında qəribə bir qızartı, gözlərində isə kəskin parıltı qaynayırdı. Ə. Ə..
4. Hiss orqanlarına güclü təsir edən; qıcıqlandırıcı. Kəskin qoxu. Ətrin kəskin iyi. Günəşin kəskin şüaları. // Güclü, çox bərk. Kəskin ağrı. Kəskin sızıltı. // Sürətlə və güclü keçən, daimi olmayan (xəstəliklər haqqında).
5. məc. Aydın, olduqca yaxşı nəzərə çarpan, görünən. Üzün kəskin cizgiləri. Kəskin boya. Kəskin nəzərə çarpmaq. // Birdən-birə baş verən, çox böyük, ciddi. Kəskin dəyişiklik. Havalar kəskin surətdə soyudu.
6. Gərgin, ağır. Kəskin vəziyyət. Münasibət kəskindir.
7. məc. Qaba, kobud, nəzakətsiz, incəlikdən məhrum. Kəskin cavab. Kəskin söz (ifadə). Çox kəskin z. danışmaq. // məc. Sərt, amansız, qəti, təsirli. Kəskin tənqid. Əsərə kəskin rəy vermək.
8. məc. Nüfuzedici, iti. Kəskin baxış. – Kəskin nəzərlə baxmaq.
9. məc. Çox inkişaf etmiş, çox incə, çox həssas; iti (qulaq, göz, hafizə və s. haqqında). Çox kəskin hafizəsi var. // məc. Ağıl, zəka, idrak haqqında. Kəskin zəkası var. Uşağın çox kəskin zehni var.
10. məc. Qəti, tərəddüdsüz. Məsələ kəskin z. qoyulur. – Araz bu sözləri o qədər qəti və kəskin bir səslə dedi ki, Əlisəfa . . artıq bir söz demədi. A. Ş.. Gözəl simalı, qəti baxışlı və kəskin sözlü bu gənc hamının hüsntəvəccöhünü qazandı. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Skin neoplasm — Skin cancer Classification and external resources A basal cell carcinoma. Note the pearly appearance and telangiectasia. ICD 10 C …   Wikipedia

 • Skin effect — Skin depth redirects here. For the depth (layers) of biological/organic skin, see skin. Skin effect is the tendency of an alternating electric current (AC) to distribute itself within a conductor with the current density being largest near the… …   Wikipedia

 • Skin (disambiguation) — Skin or skins can refer to:Outer covering* Skin, an organ of the integumentary system (also see nudity) * Skin, another name for peel (fruit) * Aircraft outer covering or aircraft wing s covering Skin (aircraft)Biology* Skin beetle, a type of… …   Wikipedia

 • Skin biopsy — is a biopsy technique in which a skin lesion is removed and sent to the pathologist to render a microscopic diagnosis. It is usually done under local anesthetic in a physician s office, and results are often available in 4 to 10 days. It is… …   Wikipedia

 • Skin grafting — is a type of medical grafting involving the transplantation of skin. The transplanted tissue is called a skin graft.Skin grafting is often used to treat: *Extensive wounding or trauma *Burns *Areas of prior infection with extensive skin loss… …   Wikipedia

 • Skin Graft — Records Skin Graft Records (officiellement écrit SKiN GRAFT Records) est un éditeur de bandes dessinées et un label musical indépendant. Le label a été fondé à Chicago dans l Illinois en 1986. Sommaire 1 Introduction 2 Skin Graft Comics 3… …   Wikipédia en Français

 • skin — [skin] n. [ME skinn < ON, akin to Ger schinden, to flay, peel < IE * (s)ken(d) , to split off (< base * sek , to cut: see SAW1) > OIr ceinn, a scale, scurf] 1. the outer covering or integument of the animal body 2. such a covering,… …   English World dictionary

 • Skin (musician) — Skin Skin performing live Background information Birth name Deborah Anne Dyer Born …   Wikipedia

 • Skin Graft Records — (officiellement écrit SKiN GRAFT Records) est un éditeur de bandes dessinées et un label musical indépendant. Le label a été fondé à Chicago dans l Illinois en 1986. Sommaire 1 Introduction 2 Skin Graft Comics 3 Gumballhead the cat …   Wikipédia en Français

 • Skin graft — Skin that is used to cover an area where the patient’s skin has been lost due to a burn, injury, or surgery. The most effective skin grafts involve moving the patient’s own skin from one part of the body to another. The second most effective type …   Medical dictionary

 • skin — n Skin, hide, pelt, rind, bark, peel can all denote an outer removable coat which adheres to and protects the inner tissues of a body or organism. Skin, the most general term, applies especially to the outer covering of animals, whether it is as… …   New Dictionary of Synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”